Zhaowei Fan

Personal Homepage
Employer
()
Email

Publication Statistics

Publication period start
2003
Publication period end
2006
Number of co-authors
9

Co-authors
Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues
Most productive colleagues in number of publications

Publications

Cai, Yiyu, Lu, Baifang, Fan, Zhaowei, Indhumathi, Chandrasekaran, Lim, Kian Teck, Chan, Ching Wern, Jiang, Yuan, Li, Lin (2006): Bio-edutainment: Learning life science through X gaming. In Computers & Graphics, 30 (1) pp. 3-9. http://dx.doi.org/10.1016/j.cag.2005.10.003

Fan, Zhaowei, Wan, Huagen, Gao, Shuming (2003): IBCD: a fast collision detection algorithm based on image space using OBB. In Journal of Visualization and Computer Animation, 14 (4) pp. 169-181. http://dx.doi.org/10.1002/vis.315