Yuegao Hu

Author: Yuegao Hu

Publications

Publication period start: 2004
Publication period end: 2004
Number of co-authors: 2

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors
Zhi Quan
1
Yiyu Yao
1

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications
Zhi Quan
1
Yiyu Yao
29

Publications

Hu, Yuegao, Quan, Zhi, Yao, Yiyu (2004): Web-based Agricultural Support Systems. In: Yao, Jingtao, Raghavan, Vijay V., Wang, G. Y. (eds.) Proceedings of the 2nd International Workshop on Web-based Support Systems September 20, 2004, Beijing, China. pp. 75-80. https://