Yuchang Lu

Publication Statistics

Publication period start
2003
Publication period end
2005
Number of co-authors
11

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications

Publications

Sun, Jian-Tao, Shen, Dou, Zeng, Hua-Jun, Yang, Qiang, Lu, Yuchang, Chen, Zheng (2005): Web-page summarization using clickthrough data. In: Proceedings of the 28th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval , 2005, . pp. 194-201. http://doi.acm.org/10.1145/1076034.1076070

Sun, Jian-Tao, Zhang, Benyu, Chen, Zheng, Lu, Yuchang, Shi, Chunyi, Ma, Wei-Ying (2004): GE-CKO: A Method to Optimize Composite Kernels for Web Page Classification. In: 2004 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence WI 2004 20-24 September, 2004, Beijing, China. pp. 299-305. http://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/WI.2004.74

Tian, Fengzhan, Zhang, Hongwei, Lu, Yuchang (2003): Research on Modeling with Dynamic Bayesian Networks. In: 2003 IEEE / WIC International Conference on Web Intelligence - WI 2003 13-17 October, 2003, Halifax, Canada. pp. 606-609. http://csdl.computer.org/comp/proceedings/wi/2003/1932/00/19320606abs.htm

Sun, Jian-Tao, Zeng, Hua-Jun, Liu, Huan, Lu, Yuchang, Chen, Zheng (2005): CubeSVD: a novel approach to personalized Web search. In: Proceedings of the 2005 International Conference on the World Wide Web , 2005, . pp. 382-390. http://doi.acm.org/10.1145/1060745.1060803