Yong Ge

Author: Yong Ge

Publications

Publication period start: 2011
Publication period end: 2012
Number of co-authors: 7

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors
Yi Zheng
1
Hui Xiong
2
Qi Liu
2

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications
Enhong Chen
8
Hui Xiong
10
Alexander Tuzhilin
15

Publications

Ge, Yong, Xiong, Hui, Tuzhilin, Alexander, Liu, Qi (2011): Collaborative filtering with collective training. In: Proceedings of the 2011 ACM Conference on Recommender Systems , 2011, . pp. 281-284. https://dx.doi.org/10.1145/2043932.2043983

Liu, Qi, Xiang, Biao, Chen, Enhong, Ge, Yong, Xiong, Hui, Bao, Tengfei, Zheng, Yi (2012): Influential seed items recommendation. In: Proceedings of the 2012 ACM Conference on Recommender Systems , 2012, . pp. 245-248. https://dx.doi.org/10.1145/2365952.2366005