Yizhou Lu

Personal Homepage
Employer
()
Email

Publication Statistics

Publication period start
2004
Publication period end
2004
Number of co-authors
8

Co-authors
Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues
Most productive colleagues in number of publications

Publications

Xi, Wensi, Zhang, Benyu, Chen, Zheng, Lu, Yizhou, Yan, Shuicheng, Ma, Wei-Ying, Fox, Edward A. (2004): Link fusion: a unified link analysis framework for multi-type interrelated data objects. In: Proceedings of the 2004 International Conference on the World Wide Web , 2004, . pp. 319-327. http://doi.acm.org/10.1145/988672.988715

Lu, Yizhou, Zhang, Benyu, Xi, Wensi, Chen, Zheng, Liu, Yi, Lyu, Michael R., Ma, Wei-Ying (2004): The PowerRank web link analysis algorithm. In: Proceedings of the 2004 International Conference on the World Wide Web , 2004, . pp. 254-255. http://doi.acm.org/10.1145/1013367.1013422