Yijin Wang

Personal Homepage
Employer
()
Email

Publication Statistics

Publication period start
2002
Publication period end
2002
Number of co-authors
4

Co-authors
Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues
Most productive colleagues in number of publications

Publications

Wang, Yijin, Zhao, Peng, Zhang, Dong, Li, Mingjing, Zhang, Hongjiang (2002): MyVideos: a system for home video management. In: ACM Multimedia 2002 , 2002, . pp. 412-413. http://doi.acm.org/10.1145/641007.641092