Yaoliang Qian

Personal Homepage
Employer
()
Email

Publication Statistics

Publication period start
2000
Publication period end
2000
Number of co-authors
3

Co-authors
Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues
Most productive colleagues in number of publications

Publications

Liu, Jingang, Zheng, Xiangqi, Li, Guojie, Qian, Yaoliang (2000): Design and Realization of 3D Space Coordinate Serial Input. In: Tan, Tieniu, Shi, Yuanchun, Gao, Wen (eds.) Advances in Multimodal Interfaces - ICMI 2000 - Third International Conference October 14-16, 2000, Beijing, China. pp. 496-501. http://link.springer.de/link/service/series/0558/bibs/1948/19480496.htm