Yao-qun Xu

Author: Yao-qun Xu

Publications

Publication period start: 2006
Number of co-authors: 2

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors
Ming Sun
1
Meng-shu Guo
1

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications
Ming Sun
1
Meng-shu Guo
1

Publications

Xu, Yao-qun, Sun, Ming, Guo, Meng-shu (2006): Activation Function of Wavelet Chaotic Neural Networks. In: Yao, Yiyu, Shi, Zhongzhi, Wang, Yingxu, Kinsner, Witold (eds.) Proceedings of the Firth IEEE International Conference on Cognitive Informatics ICCI 2006 July 17-19, 2006, Beijing, China. pp. 716-721. https://dx.doi.org/10.1109/COGINF.2006.365577