Author: Yan Jia

Publications

Publication period start: 2007
Number of co-authors: 9

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors
Philip S. Yu
1
Quanyuan Wu
1
Chuan Li
1

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications
Quanyuan Wu
2
Yan Zhang
15
Philip S. Yu
39

Publications

Zhang, Yan, Jia, Yan, Huang, Xiaobin, Zhou, Bin, Gu, Jian (2007): A Scalable Method for Efficient Grid Resource Discovery. In: Luo, Yuhua (eds.) Cooperative Design, Visualization, and Engineering, 4th International Conference - CDVE 2007 Shanghai, China, 2007, September 16-20. pp. 97-103. https://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-74780-2_11

Lin, Wangqun, Kong, Xiangnan, Yu, Philip S., Wu, Quanyuan, Jia, Yan, Li, Chuan (2012): Community detection in incomplete information networks. In: Proceedings of the 2012 International Conference on the World Wide Web , 2012, . pp. 341-350. https://dx.doi.org/10.1145/2187836.2187883