Author: Xu Ke

Publications

Publication period start: 2005
Number of co-authors: 11

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors
Simon Prince
1
Mark Billinghurst
1
Hirokazu Kato
1

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications
Hirokazu Kato
31
Adrian David Cheok
75
Mark Billinghurst
92

Publications

Farbiz, Farzam, Cheok, Adrian David, Wei, Liu, Ying, Zhou Zhi, Ke, Xu, Prince, Simon, Billinghurst, Mark, Kato, Hirokazu (2005): Live 3-dimensional content for augmented reality. In IEEE Transaction of Multimedia, 7 (3) pp. .

Jianjun, Yu, Shengmin, Guo, Hao, Su, Hui, Zhang, Ke, Xu (2007): A kernel based structure matching for web services search. In: Proceedings of the 2007 International Conference on the World Wide Web , 2007, . pp. 1249-1250. https://doi.acm.org/10.1145/1242572.1242791