Xiujian Wei

Author: Xiujian Wei

Publications

Publication period start: 2005
Number of co-authors: 2

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors
Fang Xie
1
Jun Zhao
1

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications
Fang Xie
1
Jun Zhao
4

Publications

Wei, Xiujian, Xie, Fang (2005): Analysis of China\'s tourist e-commerce development. In: Li, Qi, Liang, Ting-Peng (eds.) Proceedings of the 7th International Conference on Electronic Commerce - ICEC 2005 August 15-17, 2005, Xian, China. pp. 19-22. https://doi.acm.org/10.1145/1089551.1089556

Wei, Xiujian, Zhao, Jun (2005): Citizens\' requirement analysis in Chinese e-government. In: Li, Qi, Liang, Ting-Peng (eds.) Proceedings of the 7th International Conference on Electronic Commerce - ICEC 2005 August 15-17, 2005, Xian, China. pp. 525-428. https://doi.acm.org/10.1145/1089551.1089645