Author: Xiong Li

Publications

Publication period start: 2006
Number of co-authors: 6

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors
Kai Wang
1
Zongchang Xu
1
Yujin Wu
2

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications
Zongchang Xu
1
Yujin Wu
3
Kai Wang
6

Publications

Li, Xiong, Fan, Hanmei (2005): Collaborative commerce architecture and process unit study. In: Li, Qi, Liang, Ting-Peng (eds.) Proceedings of the 7th International Conference on Electronic Commerce - ICEC 2005 August 15-17, 2005, Xian, China. pp. 485-489. https://doi.acm.org/10.1145/1089551.1089638

Li, Xiong, Wu, Yujin, Cao, Yukun, Dong, Zhiming (2006): Cognitive Agents for Modeling Military Command Entities. In: Yao, Yiyu, Shi, Zhongzhi, Wang, Yingxu, Kinsner, Witold (eds.) Proceedings of the Firth IEEE International Conference on Cognitive Informatics ICCI 2006 July 17-19, 2006, Beijing, China. pp. 176-184. https://dx.doi.org/10.1109/COGINF.2006.365694

Li, Xiong, Wu, Yujin, Wang, Kai, Xu, Zongchang (2006): Concurrent Negotiations for Agent-Based Grid Computing. In: Yao, Yiyu, Shi, Zhongzhi, Wang, Yingxu, Kinsner, Witold (eds.) Proceedings of the Firth IEEE International Conference on Cognitive Informatics ICCI 2006 July 17-19, 2006, Beijing, China. pp. 31-36. https://dx.doi.org/10.1109/COGINF.2006.365673