Xiaochun Zeng

Personal Homepage
Employer
()
Email

Publication Statistics

Publication period start
2005
Publication period end
2005
Number of co-authors
2

Co-authors
Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues
Most productive colleagues in number of publications

Publications

Zeng, Xiaochun, Zeng, Jiaoyan, Guo, Qiang (2005): Research of trust on B2C electronic commerce. In: Li, Qi, Liang, Ting-Peng (eds.) Proceedings of the 7th International Conference on Electronic Commerce - ICEC 2005 August 15-17, 2005, Xian, China. pp. 221-225. http://doi.acm.org/10.1145/1089551.1089594