Xiao Zheng

Author: Xiao Zheng

Publications

Publication period start: 2008
Number of co-authors: 9

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors
Mirco Musolesi
1
Kristof Fodor
1
Gahng-Seop Ahn
1

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications
Hong Lu
6
Andrew T. Campbell
8
Nicholas D. Lane
8

Publications

Campbell, Andrew T., Eisenman, Shane B., Lane, Nicholas D., Miluzzo, Emiliano, Peterson, Ronald A., Lu, Hong, Zheng, Xiao, Musolesi, Mirco, Fodor, Kristof, Ahn, Gahng-Seop (2008): The Rise of People-Centric Sensing. In IEEE Internet Computing, 12 (4) pp. 12-21. https://dx.doi.org/10.1109/MIC.2008.90