Xiao Zeng

Personal Homepage
Employer
()
Email

Publication Statistics

Publication period start
2009
Publication period end
2009
Number of co-authors
4

Co-authors
Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues
Most productive colleagues in number of publications

Publications

Zhang, Shuo, Liu, Yuheng, Pu, Juhua, Zeng, Xiao, Xiong, Zhang (2009): An Enhanced Coverage Control Protocol for Wireless Sensor Networks. In: HICSS 2009 - 42st Hawaii International International Conference on Systems Science 5-8 January, 2009, Waikoloa, Big Island, HI, USA. pp. 1-7. http://dx.doi.org/10.1109/HICSS.2009.61