Author: Xian Xu

Publications

Publication period start: 2003
Number of co-authors: 12

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors
C. K. Shum
1
J. Raul Ramirez
1
Aidong Zhang
1

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications
J. Raul Ramirez
6
Ron Li
9
Aidong Zhang
19

Publications

Ma, Ruijin, Ali, Tarig, Niu, Xutong, Velissariou, Vasilia, Cheng, Kai-chien (Kevin), Kuo, Chung-yen, Xu, Xian, Elaksher, Ahmed, Li, Ron, Bedford, Keith W., Shum, C. K., Ramirez, J. Raul, Zhang, Aidong (2003): A Spatio-Temporal Decision Making System for Coastal Change Monitoring and Coastal Managem. In: DG.O 2003 , 2003, . https://diggov.org/dgrc/dgo2003/cdrom/DEMOS/demos2/ma.pdf