Author: Weiran Xu

Weiran Xu

Weiran Xu

Publications

Publication period start: 2007
Publication period end: 2011
Number of co-authors: 8

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors
Meng Wang
1
Tat-Seng Chua
1
Jun Guo
2

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications
Zheng-Jun Zha
4
Meng Wang
15
Tat-Seng Chua
53

Publications

Hu, Jiani, Deng, Weihong, Guo, Jun, Xu, Weiran (2007): Locality discriminating indexing for document classification. In: Proceedings of the 30th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval , 2007, . pp. 689-690. http://doi.acm.org/10.1145/1277741.1277860

Li, Si, Zha, Zheng-Jun, Ming, Zhaoyan, Wang, Meng, Chua, Tat-Seng, Guo, Jun, Xu, Weiran (2011): Product comparison using comparative relations. In: Proceedings of the 34th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval , 2011, . pp. 1151-1152. http://dx.doi.org/10.1145/2009916.2010094