Sulan Zhang

Author: Sulan Zhang

Publications

Publication period start: 2005
Number of co-authors: 3

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors
Chunqi Shi
1
Zhiyong Zhang
1
Zhongzhi Shi
2

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications
Chunqi Shi
1
Zhiyong Zhang
4
Zhongzhi Shi
23

Publications

Shi, Zhongzhi, Zhang, Sulan (2005): Case-based introspective learning. In: Proceedings of the 4th IEEE International Conference on Cognitive Informatics ICCI 2005 August 8-10, 2005, Irvine, USA. pp. 43-48. https://dx.doi.org/10.1109/COGINF.2005.1532614

Zhang, Sulan, Shi, Chunqi, Zhang, Zhiyong, Shi, Zhongzhi (2006): Geometric Structure Based Image Clustering and Image Matching. In: Yao, Yiyu, Shi, Zhongzhi, Wang, Yingxu, Kinsner, Witold (eds.) Proceedings of the Firth IEEE International Conference on Cognitive Informatics ICCI 2006 July 17-19, 2006, Beijing, China. pp. 380-385. https://dx.doi.org/10.1109/COGINF.2006.365520