Shun Zhang

Personal Homepage
Employer
()
Email

Publication Statistics

Publication period start
2006
Publication period end
2009
Number of co-authors
8

Co-authors
Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues
Most productive colleagues in number of publications

Publications

Liang, Xiubo, Li, Qilei, Zhang, Xiang, Zhang, Shun, Geng, Weidong (2009): Performance-driven motion choreographing with accelerometers. In Journal of Visualization and Computer Animation, 20 (2) pp. 89-99. http://dx.doi.org/10.1002/cav.311

Zhao, Yibiao, Wang, Song, Zhang, Shun, Pu, Jian, Fang, Rui (2006): A Novel Fuzzy Neural Network for Pattern Recognition. In: Yao, Yiyu, Shi, Zhongzhi, Wang, Yingxu, Kinsner, Witold (eds.) Proceedings of the Firth IEEE International Conference on Cognitive Informatics ICCI 2006 July 17-19, 2006, Beijing, China. pp. 286-291. http://dx.doi.org/10.1109/COGINF.2006.365508