Sheng-Wuu Joe

Publication Statistics

Publication period start
2010
Publication period end
2010
Number of co-authors
3

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications

Publications

Lin, Chieh-Peng, Chiu, Chou-Kang, Joe, Sheng-Wuu, Tsai, Yuan-Hui (2010): Assessing Online Learning Ability From a Social Exchange Perspective: A Survey of Virtual . In International Journal of Human-Computer Interaction, 26 (9) pp. 849-867. http://www.informaworld.com/10.1080/10447318.2010.496336