Romero Paoliello

Author: Romero Paoliello

Publications

Publication period start: 2004
Publication period end: 2004
Number of co-authors: 3

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors
Luis E. Zárate
1
Paulo Alvarenga
1
Thiago Ribeiro
1

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications
Thiago Ribeiro
1
Paulo Alvarenga
1
Luis E. Zárate
2

Publications

Zárate, Luis E., Alvarenga, Paulo, Paoliello, Romero, Ribeiro, Thiago (2004): Data Mining Application to Obtain Profiles of Patients with Nephrolithiasis. In: ICEIS 2004 , 2004, . pp. 104-109.