Qian ZHOU

Personal Homepage
Employer
()
Email

Publication Statistics

Publication period start
2005
Publication period end
2005
Number of co-authors
7

Co-authors
Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues
Most productive colleagues in number of publications

Publications

Liu, Tie-Yan, Yang, Yiming, Wan, Hao, ZHOU, Qian, Gao, Bin, Zeng, Hua-Jun, Chen, Zheng, Ma, Wei-Ying (2005): An experimental study on large-scale web categorization. In: Proceedings of the 2005 International Conference on the World Wide Web , 2005, . pp. 1106-1107. http://doi.acm.org/10.1145/1062745.1062891