Nguyen Dang Binh

Author: Nguyen Dang Binh

Publications

Publication period start: 2006
Number of co-authors: 1

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors
Toshiaki Ejima
2

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications
Toshiaki Ejima
5

Publications

Binh, Nguyen Dang, Ejima, Toshiaki (2006): A New Approach Dedicated to Hand Gesture Recognition. In: Yao, Yiyu, Shi, Zhongzhi, Wang, Yingxu, Kinsner, Witold (eds.) Proceedings of the Firth IEEE International Conference on Cognitive Informatics ICCI 2006 July 17-19, 2006, Beijing, China. pp. 62-67. https://dx.doi.org/10.1109/COGINF.2006.365677

Binh, Nguyen Dang, Ejima, Toshiaki (2006): Real-Time hand Gesture Recognition Using Pseudo 3-D Hidden Markov Model. In: Yao, Yiyu, Shi, Zhongzhi, Wang, Yingxu, Kinsner, Witold (eds.) Proceedings of the Firth IEEE International Conference on Cognitive Informatics ICCI 2006 July 17-19, 2006, Beijing, China. pp. 820-824. https://dx.doi.org/10.1109/COGINF.2006.365596