Mikko Pitkanen

Author: Mikko Pitkanen

Publications

Publication period start: 2004
Publication period end: 2004
Number of co-authors: 3

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors
Marko Niinimäki
1
John White
1
Tapio Niemi
1

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications
Marko Niinimäki
3
Tapio Niemi
4
John White
5

Publications

Pitkanen, Mikko, Niinimäki, Marko, White, John, Niemi, Tapio (2004): Virtual Organizations and Database Access - A Case Study. In: ICEIS 2004 , 2004, . pp. 514-517.