Maojun Zhang

Personal Homepage
Employer
()
Email

Publication Statistics

Publication period start
2005
Publication period end
2005
Number of co-authors
3

Co-authors
Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues
Most productive colleagues in number of publications

Publications

Li, Lei, Zhang, Maojun, Xu, Fangjiang, Liu, Shaohua (2005): ERT-VR: an immersive virtual reality system for emergency rescue training. In Virtual Reality, 8 (3) pp. 194-197. http://dx.doi.org/10.1007/s10055-004-0149-6