Li Hua

Author: Li Hua

Publications

Publication period start: 1997
Number of co-authors: 7

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors
Su Cheng
1
Qi Dongxu
1
Shenquan Liu
1

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications
Yingqing Xu
2
Shenquan Liu
2
Fei Wang
9

Publications

Liu, Wenyu, Hua, Li, Wang, Fei, Zhu, Guangxi (2003): Polyhedral Objects Metamorphosis Using Convex Decomposition and Morphology. In Virtual Reality, 6 (4) pp. 196-204. https://dx.doi.org/10.1007/s10055-003-0103-z

Xu, Yingqing, Cheng, Su, Dongxu, Qi, Hua, Li, Liu, Shenquan (1997): Physically based simulation of water currents and waves. In Computers & Graphics, 21 (3) pp. 277-280. https://dx.doi.org/10.1016/S0097-8493(97)00003-4