Kun Li

Personal Homepage
Employer
()
Email

Publication Statistics

Publication period start
2000
Publication period end
2012
Number of co-authors
14

Co-authors
Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues
Most productive colleagues in number of publications

Publications

Jiang, Yifei, Pan, Xin, Li, Kun, Lv, Qin, Dick, Robert P., Hannigan, Michael, Shang, Li (2012): ARIEL: automatic wi-fi based room fingerprinting for indoor localization. In: Proceedings of the 2012 International Conference on Uniquitous Computing , 2012, . pp. 441-450. http://dx.doi.org/10.1145/2370216.2370282

Jiang, Yifei, Li, Kun, Tian, Lei, Piedrahita, Ricardo, Yun, Xiang, Mansata, Omkar, Lv, Qin, Dick, Robert P., Hannigan, Michael, Shang, Li (2011): MAQS: a mobile sensing system for indoor air quality. In: Proceedings of the 2011 International Conference on Uniquitous Computing , 2011, . pp. 493-494. http://dx.doi.org/10.1145/2030112.2030187

Jiang, Yifei, Li, Kun, Tian, Lei, Piedrahita, Ricardo, Yun, Xiang, Mansata, Omkar, Lv, Qin, Dick, Robert P., Hannigan, Michael, Shang, Li (2011): MAQS: a personalized mobile sensing system for indoor air quality monitoring. In: Proceedings of the 2011 International Conference on Uniquitous Computing , 2011, . pp. 271-280. http://dx.doi.org/10.1145/2030112.2030150

Wu, Minqing, Jin, Lianwen, Li, Kun, Yin, Junxun, Huang, Jiancheng (2000): A New Multi-classifier Combination Scheme and Its Application in Handwriting Chinese Chara. In: Tan, Tieniu, Shi, Yuanchun, Gao, Wen (eds.) Advances in Multimodal Interfaces - ICMI 2000 - Third International Conference October 14-16, 2000, Beijing, China. pp. 466-472. http://link.springer.de/link/service/series/0558/bibs/1948/19480466.htm