Kongqiao Wang

Personal Homepage
Employer
()
Email

Publication Statistics

Publication period start
2005
Publication period end
2011
Number of co-authors
20

Co-authors
Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues
Most productive colleagues in number of publications

Publications

Lu, Zhiyuan, Chen, Xiang, Zhao, Zhangyan, Wang, Kongqiao (2011): A prototype of gesture-based interface. In: Proceedings of 13th Conference on Human-computer interaction with mobile devices and services , 2011, . pp. 33-36. http://dx.doi.org/10.1145/2037373.2037380

Niu, Jianwei, Zhu, Like, Yan, Qifeng, Liu, Yingfei, Wang, Kongqiao (2010): Stroke++: a hybrid Chinese input method for touch screen mobile phones. In: Proceedings of 12th Conference on Human-computer interaction with mobile devices and services , 2010, . pp. 381-382. http://doi.acm.org/10.1145/1851600.1851675

Li, Yun, Chen, Xiang, Tian, Jianxun, Zhang, Xu, Wang, Kongqiao, Yang, Jihai (2010): Automatic recognition of sign language subwords based on portable accelerometer and EMG se. In: Proceedings of the 2010 International Conference on Multimodal Interfaces , 2010, . pp. 17. http://dx.doi.org/10.1145/1891903.1891926

Cheng, Juan, Chen, Xiang, Lu, Zhiyuan, Wang, Kongqiao, Shen, Minfen (2010): Key-press gestures recognition and interaction based on SEMG signals. In: Proceedings of the 2010 International Conference on Multimodal Interfaces , 2010, . pp. 36. http://dx.doi.org/10.1145/1891903.1891950

Yu, Kun, Tian, Feng, Wang, Kongqiao (2009): Coupa: operation with pen linking on mobile devices. In: Proceedings of 11th Conference on Human-computer interaction with mobile devices and services , 2009, . pp. 10. http://doi.acm.org/10.1145/1613858.1613871

Xu, Lei, Liu, Yingfei, Wang, Kongqiao, Wang, Hao (2008): Automatic text discovering through stroke-based segmentation and text string combination. In: El-Saddik, Abdulmotaleb, Vuong, Son, Griwodz, Carsten, Bimbo, Alberto Del, Candan, K. Selcuk, Jaimes, Alejandro (eds.) Proceedings of the 16th International Conference on Multimedia 2008 October 26-31, 2008, Vancouver, British Columbia, Canada. pp. 805-808. http://doi.acm.org/10.1145/1459359.1459492

Chai, Xiujuan, Wang, Kongqiao, Wei, Luosi, Wang, Hao (2008): Hand Gesture Tracking for Wearable Computing Systems. In: Ranchordas, Alpesh, Araújo, Helder (eds.) VISAPP 2008 - Proceedings of the Third International Conference on Computer Vision Theory and Applications - Volume 2 January 22-25, 2008, Funchal, Portugal. pp. 651-654.

Gai, YongBo, Wang, Hao, Wang, Kongqiao (2005): A virtual mouse system for mobile device. In: Billinghurst, Mark (eds.) MUM 2005 - Proceedings of the 4th International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia December 8-10, 2005, Christchurch, New Zealand. pp. 127-131. http://doi.acm.org/10.1145/1149488.1149510