Jing Yuan

Personal Homepage
Employer
()
Email

Publication Statistics

Publication period start
2011
Publication period end
2011
Number of co-authors
5

Co-authors
Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues
Most productive colleagues in number of publications

Publications

Zheng, Yu, Liu, Yanchi, Yuan, Jing, Xie, Xing (2011): Urban computing with taxicabs. In: Proceedings of the 2011 International Conference on Uniquitous Computing , 2011, . pp. 89-98. http://dx.doi.org/10.1145/2030112.2030126

Yuan, Jing, Zheng, Yu, Zhang, Liuhang, Xie, Xing, Sun, Guangzhong (2011): Where to find my next passenger. In: Proceedings of the 2011 International Conference on Uniquitous Computing , 2011, . pp. 109-118. http://dx.doi.org/10.1145/2030112.2030128