Jing Yao

Personal Homepage
Employer
()
Email

Publication Statistics

Publication period start
2008
Publication period end
2008
Number of co-authors
2

Co-authors
Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues
Most productive colleagues in number of publications

Publications

Zheng, Jiaqian, Yao, Jing, Niu, Junyu (2008): Web user de-identification in personalization. In: Proceedings of the 2008 International Conference on the World Wide Web , 2008, . pp. 1081-1082. http://doi.acm.org/10.1145/1367497.1367666