Jianqiu Zhang

Personal Homepage
Employer
()
Email

Publication Statistics

Publication period start
2007
Publication period end
2007
Number of co-authors
4

Co-authors
Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues
Most productive colleagues in number of publications

Publications

Huang, Yufei, Wang, Jianyin, Zhang, Jianqiu, Sanchez, Maribel, Wang, Yufeng (2007): Bayesian Inference of Genetic Regulatory Networks from Time Series Microarray Data Using D. In Journal of Multimedia, 2 (3) pp. 46-56. http://www.academypublisher.com/jmm/vol02/no03/jmm02034656.html