Ji Zhang

Personal Homepage
Employer
()
Email

Publication Statistics

Publication period start
2005
Publication period end
2005
Number of co-authors
3

Co-authors
Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues
Most productive colleagues in number of publications

Publications

Zhang, Sheng, Zhang, Ji, Liu, Han, Wang, Wei (2005): XAR-miner: efficient association rules mining for XML data. In: Proceedings of the 2005 International Conference on the World Wide Web , 2005, . pp. 894-895. http://doi.acm.org/10.1145/1062745.1062785

Zhang, Ji, Wang, Wei, Liu, Han, Zhang, Sheng (2005): X-warehouse: building query pattern-driven data. In: Proceedings of the 2005 International Conference on the World Wide Web , 2005, . pp. 896-897. http://doi.acm.org/10.1145/1062745.1062786