Author: Ji Hong

Ji Hong

Ji Hong

Publications

Publication period start: 2007
Publication period end: 2007
Number of co-authors: 1

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors
Jiang Xubo
1

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications
Jiang Xubo
1

Publications

Hong, Ji, Xubo, Jiang (2007): An Ignored Factor of User Experience: FEEDBACK-QUALITY. In: Jacko, Julie A. (eds.) HCI International 2007 - 12th International Conference - Part I July 22-27, 2007, Beijing, China. pp. 127-132. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-73105-4_14