Jen-Hui Chuang

Publication Statistics

Publication period start
2001
Publication period end
2009
Number of co-authors
8

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications

Publications

Lin, Chun-Cheng, Yen, Hsu-Chun, Chuang, Jen-Hui (2009): Drawing graphs with nonuniform nodes using potential fields. In J. Vis. Lang. Comput., 20 (6) pp. 385-402. http://dx.doi.org/10.1016/j.jvlc.2009.04.006

Chuang, Jen-Hui, Ahuja, Narendra, Lin, Chien-Chou, Tsai, Chi-Hao, Chen, Cheng-Hui (2004): A potential-based generalized cylinder representation. In Computers & Graphics, 28 (6) pp. 907-918. http://dx.doi.org/10.1016/j.cag.2004.08.004

Chuang, Jen-Hui, Sheu, Jin-Fa, Lin, Chien-Chou, Yang, Hui-Kuo (2001): Shape matching and recognition using a physically based object model. In Computers & Graphics, 25 (2) pp. 211-222. http://dx.doi.org/10.1016/S0097-8493(00)00125-4