Ibai Gurrutxaga

Author: Ibai Gurrutxaga

Publications

Publication period start: 2004
Publication period end: 2004
Number of co-authors: 3

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors
Jesús M. Pérez
1
Javier Muguerza
1
Olatz Arbelaitz
1

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications
Jesús M. Pérez
1
Javier Muguerza
1
Olatz Arbelaitz
1

Publications

Pérez, Jesús M., Muguerza, Javier, Arbelaitz, Olatz, Gurrutxaga, Ibai (2004): Consolidated Tree Construction Algorithm: Structurally Steady Trees. In: ICEIS 2004 , 2004, . pp. 14-21.