Hung-chih Yang

Author: Hung-chih Yang

Publications

Publication period start: 2005
Number of co-authors: 5

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors
Jinliang Fan
1
Li-wei He
1
Yi-Min Wang
1

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications
Yi-Min Wang
3
Chao Liu
7
Li-wei He
11

Publications

Yang, Hung-chih, Jr., Douglas Stott Parker (2005): Table-Driven Programming in SQL for Enterprise Information Systems. In: Chen, Chin-Sheng, Filipe, Joaquim, Seruca, Isabel, Cordeiro, José (eds.) ICEIS 2005 - Proceedings of the Seventh International Conference on Enterprise Information Systems May 25-28, 2005, Miami, USA. pp. 424-427.

Liu, Chao, Yang, Hung-chih, Fan, Jinliang, He, Li-wei, Wang, Yi-Min (2010): Distributed nonnegative matrix factorization for web-scale dyadic data analysis on mapredu. In: Proceedings of the 2010 International Conference on the World Wide Web , 2010, . pp. 681-690. https://doi.acm.org/10.1145/1772690.1772760