Author: Hong Li

Publications

Publication period start: 2006
Number of co-authors: 11

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors
Yinghua Wang
1
Jennifer L. Campos
1
Hong-jin Sun
1

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications
Jennifer L. Campos
1
Hong-jin Sun
1
Qiang Liu
2

Publications

Li, Hong, Chen, Song-qiao, Du, Jian-feng, Yi, Li-jun, Xiao, Wei (2006): An Algorithm Research for Distributed Association Rules Mining with Constraints Based on S. In: Yao, Yiyu, Shi, Zhongzhi, Wang, Yingxu, Kinsner, Witold (eds.) Proceedings of the Firth IEEE International Conference on Cognitive Informatics ICCI 2006 July 17-19, 2006, Beijing, China. pp. 478-483. https://dx.doi.org/10.1109/COGINF.2006.365534

Zhou, Liu, Yan, Jingjiang, Liu, Qiang, Li, Hong, Xie, Chaoxiang, Wang, Yinghua, Campos, Jennifer L., Sun, Hong-jin (2007): Visual and Auditory Information Specifying an Impending Collision of an Approaching Object. In: Jacko, Julie A. (eds.) HCI International 2007 - 12th International Conference - Part II July 22-27, 2007, Beijing, China. pp. 720-729. https://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-73107-8_80