Guoji Sun

Author: Guoji Sun

Publications

Publication period start: 2006
Number of co-authors: 2

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors
Zhihua Cui
2
Jianchao Zeng
2

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications
Zhihua Cui
2
Jianchao Zeng
2

Publications

Cui, Zhihua, Zeng, Jianchao, Sun, Guoji (2006): Using Accelerator Feedback to Improve Performance of Integral-Controller Particle Swarm Op. In: Yao, Yiyu, Shi, Zhongzhi, Wang, Yingxu, Kinsner, Witold (eds.) Proceedings of the Firth IEEE International Conference on Cognitive Informatics ICCI 2006 July 17-19, 2006, Beijing, China. pp. 665-668. https://dx.doi.org/10.1109/COGINF.2006.365567

Cui, Zhihua, Zeng, Jianchao, Sun, Guoji (2006): Predicted Particle Swarm Optimization. In: Yao, Yiyu, Shi, Zhongzhi, Wang, Yingxu, Kinsner, Witold (eds.) Proceedings of the Firth IEEE International Conference on Cognitive Informatics ICCI 2006 July 17-19, 2006, Beijing, China. pp. 658-661. https://dx.doi.org/10.1109/COGINF.2006.365563