Fan Lin

Personal Homepage
Employer
()
Email

Publication Statistics

Publication period start
2001
Publication period end
2001
Number of co-authors
5

Co-authors
Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues
Most productive colleagues in number of publications

Publications

Wenyin, Liu, Chen, Zheng, Lin, Fan, Yang, Rui, Li, Mingjing, Zhang, Hongjiang (2001): Ubiquitous media agents for managing personal multimedia files. In: ACM Multimedia 2001 , 2001, . pp. 519-521. http://portal.acm.org/citation.cfm?id=500141.500229