Author: Dongyi Chen

Publications

Publication period start: 2005
Number of co-authors: 5

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors
Changzhi Ke
1
Bo Kang
1
Xinyu Li
1

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications
Changzhi Ke
1
Xinyu Li
1
Bo Kang
2

Publications

Huang, Zhiqi, Chen, Dongyi, Xiahou, Shiji (2005): Human Vibration Environment of Wearable Computer. In: Tao, Jianhua, Tan, Tieniu, Picard, Rosalind W. (eds.) ACII 2005 - Affective Computing and Intelligent Interaction, First International Conference October 22-24, 2005, Beijing, China. pp. 788-794. https://dx.doi.org/10.1007/11573548_101

Ke, Changzhi, Kang, Bo, Chen, Dongyi, Li, Xinyu (2005): An Augmented Reality-Based Application for Equipment Maintenance. In: Tao, Jianhua, Tan, Tieniu, Picard, Rosalind W. (eds.) ACII 2005 - Affective Computing and Intelligent Interaction, First International Conference October 22-24, 2005, Beijing, China. pp. 836-841. https://dx.doi.org/10.1007/11573548_107