Dayou Liu

Author: Dayou Liu

Publications

Publication period start: 2006
Number of co-authors: 7

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors
Chunxiao Fu
1
Shuyang Sun
2
Chengmin Sun
2

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications
Chengmin Sun
2
Bo Yang
9
Jiming Liu
24

Publications

Yang, Bo, Liu, Jiming, Feng, Jianfeng, Liu, Dayou (2008): On Modularity of Social Network Communities: The Spectral Characterization. In: 2008 IEEE / WIC / ACM International Conference on Web Intelligence WI 2008 9-12 December, 2008, Sydney, NSW, Australia. pp. 127-133. https://dx.doi.org/10.1109/WIIAT.2008.70

Sun, Shuyang, Chen, Jianzhong, Liu, Dayou, Sun, Chengmin (2006): A Posterior-Based Method for Markov Logic Networks Parameters Learning. In: Yao, Yiyu, Shi, Zhongzhi, Wang, Yingxu, Kinsner, Witold (eds.) Proceedings of the Firth IEEE International Conference on Cognitive Informatics ICCI 2006 July 17-19, 2006, Beijing, China. pp. 529-534. https://dx.doi.org/10.1109/COGINF.2006.365541

Sun, Chengmin, Liu, Dayou, Fu, Chunxiao, Sun, Shuyang (2006): Algorithm Studies of Rules Generation in CORS. In: Yao, Yiyu, Shi, Zhongzhi, Wang, Yingxu, Kinsner, Witold (eds.) Proceedings of the Firth IEEE International Conference on Cognitive Informatics ICCI 2006 July 17-19, 2006, Beijing, China. pp. 572-577. https://dx.doi.org/10.1109/COGINF.2006.365548