Chunhui Hu

Author: Chunhui Hu

Publications

Publication period start: 2000
Number of co-authors: 8

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors
Qiang Yang
1
Liu Wenyin
2
Hongjiang Zhang
2

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications
Qiang Yang
34
Hongjiang Zhang
45
Zheng Chen
62

Publications

Chen, Zheng, Wenyin, Liu, Hu, Chunhui, Li, Mingjing, Zhang, Hong-Jiang (2001): iFind: a web image search engine. In: Proceedings of the 24th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval , 2001, . pp. 450. https://doi.acm.org/10.1145/383952.384091

Lu, Ye, Hu, Chunhui, Zhu, Xingquan, Zhang, Hongjiang, Yang, Qiang (2000): A unified framework for semantics and feature based relevance feedback in image retrieval . In: ACM Multimedia 2000 , 2000, . pp. 31-37. https://doi.acm.org/10.1145/354384.354403

Zhang, Hongjiang, Wenyin, Liu, Hu, Chunhui (2000): ***Find - a system for semantics and feature based image retrieval over Internet. In: ACM Multimedia 2000 , 2000, . pp. 477-478. https://doi.acm.org/10.1145/354384.379010