Author: Changjiang Zhang

Changjiang Zhang

Changjiang Zhang

Publications

Publication period start: 2005
Publication period end: 2005
Number of co-authors: 2

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors
Xiaodong Wang
1
Haoran Zhang
1

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications
Haoran Zhang
1
Xiaodong Wang
5

Publications

Zhang, Changjiang, Wang, Xiaodong, Zhang, Haoran (2005): An Intelligent Algorithm for Enhancing Contrast for Image Based on Discrete Stationary Wav. In: Tao, Jianhua, Tan, Tieniu, Picard, Rosalind W. (eds.) ACII 2005 - Affective Computing and Intelligent Interaction, First International Conference October 22-24, 2005, Beijing, China. pp. 135-143. http://dx.doi.org/10.1007/11573548_18