Author: Bing Zhou

Publications

Publication period start: 2008
Number of co-authors: 1

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors
Yiyu Yao
2

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications
Yiyu Yao
29

Publications

Yao, Yiyu, Zhou, Bing (2007): A Logic Language of Granular Computing. In: Zhang, Du, Wang, Yingxu, Kinsner, Witold (eds.) Proceedings of the Six IEEE International Conference on Cognitive Informatics ICCI 2007 August 6-8, 2007, Lake Tahoe, CA, USA. pp. 178-185. https://dx.doi.org/10.1109/COGINF.2007.4341889

Yao, Yiyu, Zhou, Bing (2008): Micro and macro evaluation of classification rules. In: Wang, Yingxu, Zhang, Du, Latombe, Jean-Claude, Kinsner, Witold (eds.) Proceedings of the Seventh IEEE International Conference on Cognitive Informatics - ICCI 2008 August 14-16, 2008, California, USA. pp. 441-448. https://dx.doi.org/10.1109/COGINF.2008.4639199