Baozong Yuan

Personal Homepage
Employer
()
Email

Publication Statistics

Publication period start
2006
Publication period end
2008
Number of co-authors
4

Co-authors
Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues
Most productive colleagues in number of publications

Publications

Wan, Chengkai, Yuan, Baozong, Miao, Zhenjiang (2008): Markerless human body motion capture using Markov random field and dynamic graph cuts. In The Visual Computer, 24 (5) pp. 373-380. http://dx.doi.org/10.1007/s00371-007-0195-7

Xing, Weiwei, Liu, Weibin, Yuan, Baozong (2006): Volumetric Part Based 3D Object Classification. In: Yao, Yiyu, Shi, Zhongzhi, Wang, Yingxu, Kinsner, Witold (eds.) Proceedings of the Firth IEEE International Conference on Cognitive Informatics ICCI 2006 July 17-19, 2006, Beijing, China. pp. 405-412. http://dx.doi.org/10.1109/COGINF.2006.365524