Alexander Zhirkov

Author: Alexander Zhirkov

Publications

Publication period start: 2000
Publication period end: 2000
Number of co-authors: 2

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors
Leonid Levkovich-Maslyuk
1
Pavel Kalyuzhny
1

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications
Leonid Levkovich-Maslyuk
1
Pavel Kalyuzhny
1

Publications

Levkovich-Maslyuk, Leonid, Kalyuzhny, Pavel, Zhirkov, Alexander (2000): Texture compression with adaptive block partitions (poster session). In: ACM Multimedia 2000 , 2000, . pp. 401-403. https://doi.acm.org/10.1145/354384.354545