Hanoi Coffee UX Meetup

Hi all! Please use this discussion thread to discuss Coffee UX Meetup held on May 25, 2019. Feel free to ask questions about the place, date and time, agenda of the meeting, or anything else.

I am in :D

Great. I'm in

i'm in but where should i go?

Welcome everyone

Greatt! I have updated the location and time. See you guys soon

I'm in too, but i work 1/2 day

i'm in too

Hello everyone,

Mọi người đừng quên cái hẹn IDF Meetups hôm nay:

3pm - 7pm, 25/05/2019
Tầng 3, Madame Coffee - 39 Lý Thường Kiệt
Contact: 0944425694

Mời mn ace designers nào ở gần đây qua cafe góp chuyện vui, không nhất thiết đã có tài khoản IDF hay chưa 1f642.png?_nc_eui2=AeErqs5cBQuJYJezBoZub6Z5Qn8zqj2eLIUMS6SS8oj0pa2g-_CJqCIzgDLMKTupOZViCt4Gf6XtH_IVb6sR_SoGmoVHREU17Bhf4Vkq_Ey_gA:))

ace có group FB k

Cám ơn những người đã tham dự vào cuộc IDF Meetup tuần vừa rồi và hẹn gặp mọi người vào những dịp sắp tới nhé.

See you soon :D

rkzm2baio88HlEPp1al4vLJ1YgUSuv3WhmgQxLXy.jpeg

https://www.facebook.com/groups/286532028635881/?multi_permalinks=367957087160041&notif_id=1558773808853908&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif

Hi everyone, do we have any meet up in October? :D

Please log in or join us to post comments in the discussion.